Eneko Yarza Kayak

IBAI BIDAIAK: Blog hau nire bidaiei buruz da, munduan zehar ibaiak jaitsiaz kayakari eta ibai gida moduan.
. . . . . . . . . . . . . Beste bizimodu bat ezagutzera gonbidatuak zaudete.
RIVER TRAVELS:This blog talks about my travels around the world, as a passionate nomad kayaker and as a river guide.
VIAJES POR RÍOS: Este blog habla de mis viajes por el mundo como kayakista y guía de ríos apasionado y nómada.

2011/12/27

Ekuadorren rafting gidei ikastaroak emanez.

        @hispano              @english

         Gogokoa dut nire bi lanbideak elkar nahastea, hezkuntza eta ibai gida, eta Ama Lurrean zehar ibiltari jarraitzea.     Iharduera fisiko eta kirol zientzietan lizentziatu eta euskal eskola publikoan heziketa fisikoko irakasle moduan lanean ibilia naiz. Gustukoa dut, baina Euskal Herrian ez dut ur bizi gehiegi jaisteko gozamena eta horixe da gehien atsegin  dudana. Honela bada berriz ere utzi nuen gure gizarteko lanpostu "duin" hori, motxila eta kayaka bizkar gainean hartu eta Atlantikoa gurutzatu nuen berriro ere, ziurgabetasunezko bidearen bila.
      Nire beste lanbidearekin, ibai gidarena, eguneroko ohikeriatik ihes egin ahal izan dut iadanik munduko 15 herrialdetan lan eginez.

     Orain nire bi lanbideak elkar nahasten ari naiz, eta Nazioarteko Rafting Federazioko instruktore moduan 5 herrialdetan eman ditut ikastaro eta tituluak. Esperientzia metatzen ari zait eta hobetzen ari gara. Ibaiak ez daude jada lanetik urrun.


     IRF (International Rafting Federation) nazioarteko rafting federazioak mundu osoko ibai profesionalak estandar edo jarraibide komunez hornitzea du helburu. Ibai giden garapen profesionalerako IRF-aren ziurtagiri eskema nazioartean ezagutua da eta GTE giden entrenamendu eta heziketa batzordeak darama.


     www.internationalrafting.com web orriko Guiding karpetan IRF-ak titulatutako gida eta instruktore guztien zerrenda aurkituko dugu, baita nazioartean onartutako ibai zeinuak ere, munduan zehar eskeinitako ikastaro+ebaluaketak, gida lan eskeintzak, etb. Zerrendan hauxe agertzen da: Eneko Yarza / Instructor 4/5 / Basque Country


EKUADOR

     2011ko azaroa eta abenduan nazioarteko rafting gida titulua lortzeko zenbait entrenamendu ikastaro eta ebaluaketa eskeini ditut Ekuadorren. Pastaza, Jatunyacu, Jondachi eta Hollin ibaietan izan dira. Ikastaro hauen bidez rafting industria komunikazio, segurtasun, konfidantza eta dibertsio handiagoaz aritzea espero dut.


      Jarraian argazki batzuk datoz ikastaro hauen nondik norakoa izan dezazuen.

   

      <- Baños de Agua Santa herri turistikoko erdigunean lehenengo ikasgela teorikoa.


       Oihaneko Tena herriko kayakarien ostatuan eskola teorikoa, Hostal Wellcome Break. ->

Pastaza ibaiko El Codo ur bizia nabigatu aurretik aztertzen, ur askorekin marroi koloreaz.

El Codo ur bizi bera ur gutxiagorekin. Pastaza ibaia, goiko zatia.

Jatunyacu ibaian nabigazio entrenamenduak, Amazoniako oihan euritsuan.

Huescako Pablo eta Alemaniako Julian ikasleak pozik Jatunyacu ibaian olatu erraldoiak igaro ostean.

Jondachi-Hollin ibai sarreran segurtasun hitzaldia praktikatuaz.

                    Iraulketa praktikak.

->Sakontasun gutxiko ur korronteak gurutzatuaz.    
     Polea bidezko sistema mekanikoak. ->


Soka jaurtiketa bidezko igerilari erreskateak.


Baltsa oinez garraiatzen den urbizitik ateratzen. Pastaza ibaiko erdiko zatia.
       Bide egokia aukeratzeko baltsatik hurrengo urbizia aztertzen (Boat Scouting). Pastaza ibaia, erdiko zatia. ->


EBALUAKETA

     Nazioarteko Rafting Federazioko ziurtagiria lortzeko lehenik azterketa teoriko bat gainditu beharra dago eta ondoren rafting gidaren aspektu ezberdinak baloratuko diren frogak: nabigazio teknikak, tripulatzaileen erabilera eta entrenamendua, eta erreskate eta larrialdi teknikak.


Ebaluaketarako gogotsu.

Igeriketa frogaren barnean ur korrontea zeharkatzeko asmoz.


-> Iraulketa froga.

2 igerilari erreskatatzeko soka jaurtiketa bikoitza.->

<- "Sistema mekanikoen froga bukatu dut."     Bidai burua (TripLeader) larrialdi eskenatoki bat konpontzen.->
    <- Ferry edo ur korronte zeharkatze maniobrak. Jondachi ibaia.


Nabigazio froga Pastaza ibaiko goiko zatian ur maila altuarekin.

Eta erdiko zatian.     Ze, urbizi batzuk jaistera animatzen al zeate gure lan bulegoan?

2011/12/25

En Ecuador impartiendo cursos a los guías de rafting.

       @euskara              @english

         Me gusta mezclar mis dos profesiones (educación y guía de ríos) y seguir de nómada por la Madre Tierra.
     Como licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte estuve trabajando de profesor en la escuela pública vasca, y me gusta, pero allá no tengo el placer de descender muchos rápidos que es lo que más me gusta hacer. Asi es que volví a dejar ese trabajo tan "digno" de la sociedad, agarré la mochila y el kayak y otra vez crucé el Atlántico en busca de un camino de incertidumbres.
      Con mi otra profesión, la de guía de ríos, he podido huir de la rutina y ya he trabajado en 15 países diferentes.

     Ahora estoy juntando mis dos profesiones en una sola, y como Instructor de la Federación Internacional de Rafting (IRF) ya he dado cursos y certificaciones a guías de rafting en 5 países. La experiencia va acumulandose y vamos mejorando. Los ríos ya no quedan lejos del trabajo.


     La IRF (International Rafting Federation) tiene el objetivo de proveer estándares o pautas comunes a los profesionales del río en todo el mundo. Su esquema de certificación para el desarrollo profesional de los guías es reconocida internacionalmente y lo lleva el comité de Entrenamiento y Educación de Guías (GTE).


     En la página web www.internationalrafting.com aparece la carpeta de Guiding donde podemos encontrar la lista de todos los guías e instructores certificados por la IRF, asi como las señales de río reconocidos internacionalmente, lista de cursos+evaluaciones ofertados por el mundo, ofertas de trabajo de guía, etc. En la lista aparece Eneko Yarza / Instructor 4/5 / Basque Country


ECUADOR

     Aquí en Ecuador, en noviembre y diciembre de 2011, he impartido varios cursos de entrenamiento con la posterior evaluación para conseguir la certificación internacional. Han sido en los ríos Pastaza, Jatunyacu, Jondachi y Hollín. Espero que estos cursos ayuden a que la industria del rafting tenga mejor comunicación, más seguridad, más confianza y más diversión.


      Aquí tienen unas fotos para que se hagan una idea de estos cursos.

   

      <- Dando la clase teórica en la primera aula en el centro de Baños de Agua Santa.


       Clase teórica en el hostal de los kayakeros en Tena, Hostal Wellcome Break. ->

Analizando el rápido de El Codo (Río Pastaza) antes de correrlo, color marrón con mucha agua.

El mismo rápido de El Codo con menos agua.

Entrenamientos de navegación en el Río Jatunyacu, selva amazónica lluviosa.

Contentos aprendices a guía, Pablo del Pirineo y Julian de Alemania, después de atravesar olas enormes en el Río Jatunyacu.

Practicando la charla de seguridad en la entrada al Río Jondachi-Hollín.

                Práctica de vuelco-desvuelco.

-> Cruce de aguas poco profundas.    
     Sistemas de avance mecánico con poléas. ->


Rescate de nadadores con lanzamiento de cuerda.


Saliendo del portage en la sección media del Río Pastaza.


       Desde la balsa mirando el siguiente rápido para elegir la línea adecuada (Boat Scouting). Sección media del Río Pastaza. ->


EVALUACIÓN

     Para conseguir la Certificación de la Federación Internacional de Rafting hace falta superar un exámen teórico de conocimientos, y una evaluación práctica de habilidades por medio de una serie de pruebas donde se evalúan las técnicas de navegación, manejo y entrenamiento de los tripulantes, y técnicas de rescate y emergencias. Hace falta demostrar experiencia previa como guía, y estar en posesión de un certificado de primeros auxilios con RCP válido y no más antiguo que 2 años.


Motivados para la evaluación.

Dentro de la prueba de natación con intención de cruzar la corriente.


-> Prueba de vuelco-desvuelco.

Doble lanzamiento de cuerda de rescate para rescatar 2 nadadores.->

<- Tiempo! ya acabé el sistema

de avance mecánico.

     El jefe de viaje o TripLeader solucionando un escenario de emergencia.->
    <- Maniobras de ferry o cruce de corrientes. Río Jondachi.


Prueba de navegación en la sección alta del Río Pastaza con agua alta.

Y en la sección media.     Qué, se animan a navegar por unos rápidos en nuestra oficina de trabajo?